הפרטה חוזרת
וכיוצא בזה

אנו מספקים תמיכה מקיפה בהליכי הפרטה חוזרת. אנו עוזרים לבעלים לשעבר וליורשיהם בעניינים הקשורים לרכוש שהולאם.
אנו מתייחסים לכל מקרה באופן אינדיבידואלי, אוספים את התיעוד הדרוש ומנתחים ביסודיות את כל ההיבטים המשפיעים על מהלך ההליכים.
בנוסף לתהליך ההפרטה החוזרת, אנו תומכים בלקוחותינו בנושאים הקשורים לאזרחות הפולנית ולנדל”ן, גם בהיבטים הנוגעים בהשקעה.

בתחום זה, אנו תומכים לעתים קרובות ביותר ב...:
Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.