דסק ישראלי

אנו מספקים שירותים לגורמים ישראליים – כולל ישויות טבעיות. אנו מספקים תמיכה מקיפה לחברות ישראליות בפולין. בשיתוף פעולה עם לקוחותינו בישראל, אנו מספקים תמיכה בעברית.
אנו מקיימים באופן מקיף הליכים הקשורים לאישור האזרחות הפולנית ובתחום השבת רכוש. אנו עוסקים בסוגיות של חיפוש מסמכים בארכיונים בפולין ובחו”ל.

Wybrane projekty:

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consesteur suspendisse dapidus teluus quis lorem ipsum dolor sit amet consesteur. suspendisse dapidus teluus quis.