אחריות חברתית

אנחנו מאמינים כי אחריות חברתית גדולה מוטלת על בעלי תפקידים הבנויים על אמון ציבורי, בעיקר על עורכי דין. משרד עורכי הדין JGBS Biernat & Partners מתחילת קיומו היה מעורב באופן פעיל בפעילויות צדקה.

אנחנו מתמקדים בעתיד, ולכן אנחנו תומכים בקרן תוכנית העזרה – העבודה הראשונה, המסייעת לילדים מבתי יתומים ומוסדות טיפול וחינוך לבנות עתיד בטוח ולהתחיל חיים בוגרים. אנחנו מסייעים בעידוד יזמות אצל צעירים המאוימים על ידי הדרה חברתית.

אנחנו פועלים בזירה הבינלאומית – יחד עם הקרן ממעמקים אנחנו מטפחים את זיכרון השואה. אנחנו תומכים בקהילות היהודיות ברחבי העולם ועוסקים בפרויקטים תרבותיים וביוזמות להעלאת המודעות ההיסטורית.